Χονδροκύτταρα

HomeΧονδροκύτταρα

Τα χονδροκύτταρα εντοπίζονται στον αρθρικό χόνδρο και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:

  • Παράγουν την μεσοκυττάρια ουσία που περιέχει κολλαγόνο και γλυκοζαμίνες. Επομένως, η λειτουργία των χονδοκυττάρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύσταση της μεσοκυττάριας ουσίας και συνεπώς, με τις ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου.
  • Δεν έχουν δυνατότητα επούλωσης σε περίπτωση καταστροφής τους. Σε περιπτώσεις χόνδρινης βλάβης ή αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας, ο αρθρικός χόνδρος αδυνατεί να επουλωθεί (δεν παράγονται νέα χονδροκύτταρα, ίδιας ποιότητας με τα αρχικά) με αποτέλεσμα, να ακολουθεί η εκφύλιση και η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και η τελική καταστροφή της άρθρωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επέμβουμε άμεσα και να προωθήσουμε την επούλωση των χόνδρινων βλαβών, με τη χορήγηση νέων χονδροκυττάρων στο σημείο της βλαβης. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια υγιών χονδροκυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή.

image
https://www.ortholarissa.gr/wp-content/themes/hazel/
https://www.ortholarissa.gr/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/ortholar/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off